Susunan Acara Mappettuada / Lamaran Adat Bugis

Mappettuada merupakan salah satu prosesi adat perkawinan suku bugis yang didahului dengan beberapa tahapan mammanu-manu/mabbaja laleng dan madduta (melamar).

Apa itu Mappettuada?

Mapettu adalah bahasa bugis yang berarti memutuskan, sedangkan ada berarti kata. Jadi, mappettuada didefinisikan sebagai acara musyawarah untuk bermufakat di kediaman mempelai wanita. Pada acara mappettuada, ada banyak hal yang hendak dimusyawarahkan diantaranya segala hal yang berkaitan dengan acara akad dan resepsi pernikahan.

susunan acara mappettuada

Acara mappettuada sama halnya dengan acara-acara resmi lain yang membutuhkan pemandu jalannya acara.

Berikut ini susunan acara beserta contoh teks mc mappattuada adat bugis

1. Menyambut Kedatangan Keluarga Mempelai Laki-laki

Terlebih dahulu MC mengucapkan kalimat-kalimat penyambutan kepada rombongan keluarga mempelai laki-laki yang baru saja tiba di tempat.

Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar mempelai laki-laki di kediaman mempelai wanita. Ucapan terimakasih tak terhingga dengan rasa penuh bahagia atas kehadiran bapak dan ibu sekalian.

2. Salam Penghormatan dan Muqadimah

Selanjutnya mengucapkan penghormatan kepada tamu tertentu atau tokoh-tokoh penting yang sempat hadir, kemudian dilanjutkan dengan muqadimah atau kalimat pembuka acara.

Yang terhormat …

Yang kami hormati …

Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta’in waala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya’i wal mursalin waala alihi wasohbihi ajma’in ama ba’du

Sukkuru’ki lao risese arajangna assewwanna Puang Allau ta’ala, nasaba pammase marajana nawerengki panginringeng umuru malampe na topada hadere ri onrong malebbi’e sikira-kira melo pasilennereng i seddi akkatta madeceng iyanaritu acara mappettuada ri bola tudangenna alena tau malebbikeng bapak … dan ibu … . Naripannessa to na pappojitta lao ri Nabitta Muhammad SAW nasaba salawa’ mannennungeng, te mapettu lao ri alena, keluargana, nenniya sahabat’na.

3. Pembukaan oleh MC

Tabe, sining tomatoa malebbikeng iyae temmaka upakaraja. Madecengni ro matti ripammullai, ripatarakka iyya gau malebbi ta nasibawai tosilewo-lewo bacai basmalah. “Bismillahirrahmanirrahim”

4. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an

Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-qur’an oleh …

5. Penyampaian maksud dan tujuan

Bapak dan ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada rangkaian acara inti yaitu penyampaian maksud dan tujuan dari pihak mempelai laki-laki yang akan disampaikan oleh … mewakili keluarga besar bapak … dan ibu …

Kepada beliau dengan hormat disilahkan

6. Sepatah kata dari keluarga mempelai perempuan

Acara selanjutnya yakni sambutan penerima lamaran dari pihak perempuan, yang akan disampaikan oleh saudara …. waktu dan tempat kami persilahkan.

7. Penyerahan seserahan (jika ada)

8. Perundingan Kesepakatan hari akad dan resepsi

9. Pemasangan cincin

Selanjutnya, tibalah kita di acara yang ditunggu-tunggu, penyerahan cincin kepada mempelai perempuan. Kepada sdr … kami minta kesediaannya. 

10. Pembacaan doa dan penutup

Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh bapak … waktu dan tempat kami persilahkan.

Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini, mammuare’i napapole pammase nenniya barakka lao ri idi maneng, khususnya kepada kedua mempelai. Saya mewakili keluarga besar memohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita menutup acara ini dengann bersama-sama membaca hamdalah.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Leave a Comment