Ceramah Bugis Singkat

Ceramah bugis – Alhamdulillah sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan penuh ampunan.

Di bulan ini, ada begitu banyak ibadah yang tidak seharusnya kita lewatkan , salah satunya mendengarkan nasehat-nasehat, mendengar ceramah, menghadiri kajian.

Kali ini, admin ingin meyajikan ceramah bugis yang bisa menjadi referensi bagi sahabat yang hendak membawakan ceramah bugis di bulan ramadhan.

Ceramah Bugis Singkat Menyentuh Hati

Pake Salama’

Oleh: KM Muh. Amin Samir, S.Hi.,M.Hi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ, اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْللأَنْبِياَءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلَنَا مُحَمَدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَاِمَامِ اْلمُرْسَلِيْنَ, وَعَلىَ اَلِه الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah sininna pappojie napunnai maneng’i Puang Allah Ta’ala, Puang iyya engkae werengngi asalamakeng maradde’e, Puang iyya werengngi adising-disingeng ritujunna atitta, watakkale ta, makkotopa paimeng ri teppe’ta.

Shalawat nenniya mappasalama sukku ri ale malebbina nabitta Muhammad SAW, tau ri pileyye, suro yengkae mancaji pemimpin ri lino nenniya ri esso paccapureng, lettu ri akhirat matti.

Sini umma selleng engkae hadere

Adapun judul cerama kita pada kesempatan ini yaitu Pake Salama’.

Tenttu engka makkutana makkeda teganaro ritella pake salama. Iya garo riaseng pake salama mappake baju bessi, yaregga pake pengawal tega-tega jokka, atau mungkin ada yang berpendapat makkeda riasengnge pake salama iyanaritu pake-pake akebbengeng (ilmu kebal). Jawabannya semua bisa benar bisa juga salah. Tergantung pada penilaian kita.

Naekiya natella Nabitta Muhammad SAW, pake salama teniya maneng yero purae irampe.

Ri seddie wettu wettu ritanai Nabitta Muhammad SAW riseddie sahabat ritella Uqbah. Makkutanai Uqbah, ee.. surona puang Allah Ta’ala aga ritella pake salama. Mappebali Nabitta makkeda riasengnge salama iyanaritu

“Tahangngi lilamu, pasagenai bolamu, nenniya addengngirengi atassalammu yaregga dosamu” (HR. At-Tirmidzi)

Jadi, risesena surona Puang Allah Ta’ala engka 3 pangkaukeng wedding mancaji pake asalamakeng:

  1. Appunai Lilamu

Ritellae appunai lilamu iyanaritu ikuasai lilata, de nakkeda ada salah, nenniya de’e gaga patujunna. Makkedai pepatahna bahasa indonesia’e Mulutmu harimaumu. Bettuanna yero ada-ada wedding mancaji bahayayarega puppeja lao ri idi. Taitani sige’ makokkoe mega senna tau risolangi ri ada-adanna. Mappuadai mabbelle’i, makkada-kadai mappedireng ati, majjanciwi nalesseri wi.

Ri wettunna makkampanye, natale jancina, ri wettu tarakka yaregga tudang rikadera’e nallupai manengngi jancinna.

Makkedai Puang Allah Ta’ala rilalenna akorang’e Surah As-Shaaf ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

Bettuanna:

E.. sininna tau mateppe’e, magai mupuadai anu de’e mupaddupai, masaro maloppo paggellinna Puang Allah Ta’ala, mupuadai anu de’e mupaddupai (mupegaui).

Jadi engka laloki senantiasa tajagai lilata.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia

  • Pasagenai bolamu

Ritellai pasagenai bolamu bukan semata-mata maraja bola’e pada istana, bertingkat 10 atau yang lainnya. Naikiya riaseng’e pasagenai bolamu yanaritu maraja sukkuru ripabberena puang Allah Ta’ala. Maccaki mappasikua nenniya maccaki mattarima tau pole. De namasessa tau poleta. Alaki akkalebarakeng ribolana Nabitta Muhammad SAW, mabecu namacike’ naekiya manyameng na maseng tau polena,gangkanna bolana nabita ritellai “Baiti jannati” Rumahku surgaku. Nabitta nenniya benena murah senyum. Makessing mappolo ada nenniya maraja sukkuru. Makkedai tau riolota “Sukkuru anu engkae nenniya aja mulellung’i anu de’e mullei malai namasenotu Puang Allah Ta’ala”

  • Addengngirengngi yaregga tettikeng’i uwai mata atasalammu

Bettuanna pamegai tobamu, tapamegai tettikengngi wai mata atasalammuyaregga dosata, dosa ri padatta rupa tau, dosa lau risulesureng ta, ri tomatoatta, indo ambo’ta, lao ri bali bolata ye engkae esso-esso ri peddiri atinna nenniya terutama lao ri Puang Alla Ta’ala.

Makkedai tau riolo ta”Tettikeng manengngi wai mata mellau tiba’ ri Puang Allah Ta’ala nasaba riesso rimundri de manengnatuh wedding ripapole”

Hadirin dan hadirat yang berbahagia

Sebagai kesimpulan engka 3 pake salama parellu ipunnai barakkuammengngi salamakki lino ahera:

  1. Appunnai lilamu
  2. Pasagenai bolamu
  3. Addengngirengngi atassalammu

Sikomiro urapi rampengengki mammuare mabbarakka riyolo alebbirengta maneng, wabillahi taufiq wassa’adah wassalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh

Ceramah bugis singkat –

Leave a Comment